ปลดล็อกศักยภาพของลูกน้อย: สื่อการสอนปฐมวัยที่ Kidsmartbrain

Kidsmartbrain มุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยสื่อการสอนที่หลากหลาย ตรงตามหลักสูตรสากล เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น สนุกสนาน ดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง

จุดเด่นของ Kidsmartbrain:

 • สื่อการสอนครบวงจร: ครอบคลุมทุกด้านพัฒนาการ พัฒนาทักษะภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ ดนตรี และอื่นๆ
 • หลักสูตรสากล: ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ตรงตามหลักสูตร Montessori และ Reggio Emilia
 • รูปแบบการเรียนรู้ผ่านการเล่น: เด็กๆ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ดึงดูดความสนใจ
 • เหมาะกับเด็กทุกวัย: แบ่งตามระดับชั้นอนุบาล 1 2 3 ปรับให้เหมาะกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย
 • ใช้งานง่าย: ผู้ปกครองสามารถสอนเด็กได้ง่ายๆ ที่บ้าน มาพร้อมคำอธิบายวิธีการเล่นและเฉลยอย่างละเอียด

ตัวอย่างสื่อการสอน:

 • ชุดใบงาน: กว่า 25,000 ใบงาน ครอบคลุมเนื้อหาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 • สื่อเสริมการสอน: ของเล่น เกม บทเพลง อุปกรณ์ต่างๆ
 • วิดีโอการสอน: เนื้อหาการสอนที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน

Kidsmartbrain เหมาะกับ:

 • เด็กวัยปฐมวัย 1 2 3
 • ผู้ปกครองที่ต้องการส่งเสริมพัฒนาการลูก
 • โรงเรียนอนุบาล

ช่องทางการติดต่อ:

อย่ารอช้า มอบโอกาสให้ลูกน้อยได้เรียนรู้และเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ

#สื่อการสอน #ปฐมวัย #Montessori #ReggioEmilia #เรียนรู้ผ่านการเล่น #พัฒนาการเด็ก


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *