0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Martin Guk
۳
۲
Vladimir Jelinek
Finished
۰۲:۰۰
Petr Oliver Korp
۰
۳
Martin Guk
Finished
۰۰:۰۰
Ludek Vtelensky
۲
۳
Julius Lazar
Finished
۰۳:۳۰
Julius Lazar
۰
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۴:۳۰
Milan Smrcek
۳
۲
Ludek Vtelensky
Finished
۰۲:۳۰
Plachy Jiri
۱
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۳:۳۰
Pavel Kulhanek
۲
۳
Linder Ladislav
Finished
۰۴:۰۰
Ludek Vtelensky
۳
۱
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۵:۰۰
Tomas Andrle
۳
۰
Milan Smrcek
Finished
۰۵:۳۰
Zdenek Medlik
۱
۳
Roman Polovka
Finished
۰۰:۰۰
Darin Kryl
۲
۳
Tomas Stempak
Finished
۰۰:۰۰
Milan Fikar
۱
۳
Petr Sejk
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Stempak
۳
۰
Josef Toth
Finished
۰۰:۳۰
Petr Sejk
۲
۳
Miloslav Kotil
Finished
۰۰:۳۰
Martin Guk
۳
۱
Matous Klimenta
Finished
۰۰:۳۰
Roman Polovka
۳
۱
Ludek Stinil
Finished
۰۰:۳۰
Petr Hisler
۳
۲
Zdenek Medlik
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Jelinek
۳
۰
Petr Oliver Korp
Finished
۰۱:۰۰
Krystof Lotrek
۳
۰
Darin Kryl
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Mista
۳
۰
Milan Fikar
Finished
۰۱:۰۰
Krystof Lotrek
۳
۰
Darin Kryl
Finished
۰۱:۳۰
Ludek Stinil
۰
۳
Zdenek Medlik
Finished
۰۱:۳۰
Matous Klimenta
۳
۲
Petr Oliver Korp
Finished
۰۱:۳۰
Miloslav Kotil
۱
۳
Milan Fikar
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Stempak
۳
۰
Josef Toth
Finished
۰۲:۰۰
Petr Hisler
۳
۲
Roman Polovka
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Mista
۲
۳
Petr Sejk
Finished
۰۲:۰۰
Pavel Kulhanek
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۳۰
Linder Ladislav
۳
۱
Marek Placek
Finished
۰۳:۰۰
Jan Varcl Jr.
۳
۱
Tomas Andrle
Finished
۰۳:۰۰
Milan Smrcek
۳
۱
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۴:۰۰
Ondrej Kucirek
۳
۲
Marek Placek
Finished
۰۴:۳۰
Plachy Jiri
۰
۳
Linder Ladislav
Finished
۰۵:۰۰
Marek Placek
۳
۲
Pavel Kulhanek
Finished
۰۵:۳۰
Linder Ladislav
۰
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۶:۰۰
Jan Varcl Jr.
۰
۳
Julius Lazar
Finished
۰۶:۰۰
Tomas Andrle
۱
۰
Ludek Vtelensky
inprogress
۰۶:۳۰
Marek Placek
۱
۰
Plachy Jiri
inprogress
۰۶:۳۰
  Europe TT Elite Series
Sebastian Bak
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۲:۰۰
Kaczmarek Jakub
۰
۳
Dawid Jendrysik
Finished
۰۲:۱۵
Jakub Kosowski
۳
۱
Grzegorz Felkel
Finished
۰۰:۰۰
Kaczmarek Jakub
۰
۳
Przemyslaw Korzec
Finished
۰۰:۱۵
Artur Bialek
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۰۰:۳۰
Jakub Chojnacki
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۰:۴۵
Matkowski Jakub
۰
۳
Mateusz Repke
Finished
۰۱:۰۰
Dawid Jendrysik
۱
۳
Damian Swierczek
Finished
۰۱:۱۵
Przemyslaw Korzec
۳
۲
Mariusz Koczyba
Finished
۰۱:۴۵
Mateusz Golebiowski
۱
۳
Igor Misztal
Finished
۰۲:۳۵
Jakub Chojnacki
۰
۳
Damian Swierczek
Finished
۰۲:۴۵
Blazej Cioch
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۰۰
Przemyslaw Korzec
۳
۰
Dawid Jendrysik
Finished
۰۳:۱۵
Sebastian Bak
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۳:۳۰
Kaczmarek Jakub
۳
۲
Jakub Chojnacki
Finished
۰۳:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۴:۰۰
Damian Swierczek
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۴:۱۵
Blazej Cioch
۱
۳
Igor Misztal
Finished
۰۴:۳۰
Przemyslaw Korzec
۳
۲
Jakub Chojnacki
Finished
۰۴:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۰۵:۰۰
Dawid Jendrysik
۰
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۵:۱۵
Sebastian Bak
۰
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۵:۳۰
Kaczmarek Jakub
۰
۳
Damian Swierczek
Finished
۰۵:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۲
Igor Misztal
Finished
۰۶:۰۰
Mateusz Golebiowski
۲
۰
Blazej Cioch
inprogress
۰۶:۳۰
  Russia Liga Pro
Andrey Pravdnov
-
-
Girevenkov Alik
Finished
۰۰:۱۵
Alexander Alexeev
۱
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۰۰:۳۰
Bogdan Grebenyuk
۰
۳
Mihail Andrusenko
Finished
۰۰:۴۵
Denis Sayanov
۲
۳
Stanislav Bilyuga
Finished
۰۰:۴۵
Dmitriy Emec
۱
۳
Roman Astreev
Finished
۰۱:۱۵
Nikita Sukharnikov
۳
۱
Vasily Shirshov
Finished
۰۱:۱۵
Anatoly Ilin
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Ivan Pandur
Finished
۰۱:۴۵
Nikita Sadovskiy
۱
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Popov
۳
۲
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۰۰
Roman Astreev
۳
۲
Aleksey Zirin
Finished
۰۲:۱۵
Vasily Shirshov
۳
۰
Ilyas Shakirov
Finished
۰۲:۱۵
Kirill Malahov
-
-
Anatoly Ilin
inprogress
۰۲:۳۰
Nikita Sukharnikov
۲
۳
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۲:۴۵
Dmitriy Emec
۱
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۲:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۰۰
Ilyas Shakirov
۳
۲
Yurii Merkushin
Finished
۰۳:۱۵
Aleksey Zirin
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Popov
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۳:۳۰
Roman Astreev
۳
۰
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۴۵
Vasily Shirshov
۳
۲
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Kutuzov
-
-
Kirill Malahov
inprogress
۰۴:۰۰
Ivan Pandur
۰
۳
Dmitriy Emec
Finished
۰۴:۱۵
Yurii Merkushin
۳
۰
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۴:۱۵
Anatoly Ilin
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Aleksey Zirin
Finished
۰۴:۴۵
Nikita Sadovskiy
۳
۲
Ilyas Shakirov
Finished
۰۴:۴۵
Oleg Kutuzov
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۵:۰۰
Ivan Pandur
۰
۳
Roman Astreev
Finished
۰۵:۱۵
Yurii Merkushin
۳
۱
Vasily Shirshov
Finished
۰۵:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
-
-
Kirill Malahov
inprogress
۰۵:۳۰
Aleksey Zirin
۳
۱
Dmitriy Emec
Finished
۰۵:۴۵
Ilyas Shakirov
۰
۳
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۵:۴۵
  Germany Challenger Ochsenhausen
Romain Ruiz
۳
۰
Dillon Chambers
Finished
۰۰:۲۰
  World TT-CUP
Martin Boltik
۳
۰
David Mutl
Finished
۰۰:۲۰
Michal Nemec
۱
۳
Jan Zalesky
Finished
۰۰:۵۰
Martin Boltik
۳
۰
Michal Nemec
Finished
۰۱:۲۰
  Ukraine Ukraine Win Cup
Aleksandr Horoshko
۱
۳
Oleg Andreev
Finished
۰۰:۳۰
Jan Zaharov
۳
۲
Vitaliy Khamurda
Finished
۰۰:۳۰
Ruslan Lazebny
۳
۰
Oleksii Metla
Finished
۰۰:۴۵
Aleksandr Horoshko
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۰۱:۰۰
Oleg Andreev
۱
۳
Andrey Burdakov
Finished
۰۲:۰۰
Oleksii Metla
۱
۳
Vitali Khorolsky
Finished
۰۲:۱۵
Vitali Khorolsky
۲
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۰۲:۴۵
Vitaliy Khamurda
۱
۳
Jan Zaharov
Finished
۰۳:۳۰
Oleksii Metla
۳
۲
Ruslan Lazebny
Finished
۰۳:۴۵
Vitaliy Solovey
۳
۲
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۴:۳۰
Vitali Khorolsky
۳
۲
Oleksii Metla
Finished
۰۵:۱۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Ararat Smoyan
۱
۳
Davit Mirzoyan
Finished
۰۱:۳۰
Andranik Sahakyan
۳
۱
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۲:۱۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۲:۳۰
Davit Mirzoyan
۱
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۲:۵۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۳:۳۰
Mkrdij Sounboulian
۲
۳
Andranik Sahakyan
Finished
۰۳:۵۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Andranik Sahakyan
Finished
۰۴:۳۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۰
Davit Mirzoyan
Finished
۰۵:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید